משוגעים , רדו מאיקאה!

קצת פרופורציות באדיבות נתן אלתרמן:

הלשון השוודית / נתן אלתרמן

 

מעטים הם יודעי הלשון השוודית,
מי דובר בה, אולי רק השוודים עצמם.
כי ארצם בהרים ובפיורדים אובדת
וקטן ומוצנע העם.

ועת שוודיה אמרה: "הנני מקבלת
מגבול דניה את כל היהודים הגולים",
נוכחו וראו כל עמי החלד
כמה דל הוא בשוודית אוצר המילים. להמשיך לקרוא משוגעים , רדו מאיקאה!