דף מסרים

דף המסרים הוא אחד מכלי העבודה המתוחכמים ביותר ביחסי ציבור. לעין הבלתי מזוינת נדמה דף המסרים כעוד חתיכת הודעה לעיתונות, רק עם מיספור לפסקאות. אבל למי שמבין עניין, דף מסרים הוא כלי עבודה אדיר שמביא תקשורת וממקד את המסר.

מה זה דף מסרים?

דף מסרים הוא עמוד אחד בו מופיעים בין שלושה לארבעה משפטים אשר ממקדים את עיקרי המסר שאנו מבקשים להעביר לתקשורת. דף המסרים, הקרוי באנגלית Message Box משמש למיקוד מסר ותיאום בין מספר מרואיינים בכלי תקשורת על מנת ליצור מסר תקשורתי אחיד.

מסר אחיד? מי צריך את זה?

אחד העקרונות של עבודה תקשורתית יעילה הינה יצירת מסר תקשורתי אחיד להמשיך לקרוא דף מסרים