משוגעים , רדו מאיקאה!

קצת פרופורציות באדיבות נתן אלתרמן: הלשון השוודית / נתן אלתרמן   מעטים הם יודעי הלשון השוודית, מי דובר בה, אולי רק השוודים עצמם. כי ארצם בהרים ובפיורדים אובדת וקטן ומוצנע העם. ועת שוודיה אמרה: “הנני מקבלת מגבול דניה את כל היהודים הגולים”, נוכחו וראו כל עמי החלד כמה דל הוא בשוודית אוצר המילים.